Красимир Недков Халов
общински ръководител
 
Надка Божинова Димитрова
общински организационен секретар
 
Валентин Иванов Костадинов
член
 
Иван Стоилов Павлов
член
 
 
Светослав Илиев Светославов
член

 
Огнян Огнянов Петков
член
Хубавина Александрова Карабулева
 
Хубавина Александрова Карабулева
член