Красимир Недков Халов
общински съветник
 
Надка Божинова Димитрова
общински съветник
 
Светла Миланова Асенова
общински съветник
 
Иван Стоилов Павлов
общински съветник
 
Айхан Орханов Османов
общински съветник
 
Димитър Георгиев Георгиев
общински съветник