Георги Христов Данов
Кмет на с. Беглеж
CvetanKanev
 
Цветан Георгиев Кънев
Кмет на с. Бохот
 
Радослав Петров Иванов
Кмет на с. Брестовец
TsvetanGospodinov
 
Цветан  Първанов Господинов
Кмет на с. Бръшляница
 
Леонид Христов Балинов
Кмет на с. Върбица
 
Пламен Красимиров Петков
Кмет на с. Горталово
 
Пламен Симеонов Бешков
Кмет на с. Дисевица
 
Румен Милков Габров
Кмет на с. Коиловци
 
Пламен Петков Дачев
Кмет на с. Къшин
 
Ваня Петрова Орозова
Кмет на с. Николаево
PetarYotchev
 
Петър Лачев Йочев
Кмет на с. Пелишат
 
Найден Ангелов Христов
Кмет на с. Радишево
 
Наталия Кръстева Тодорова
Кмет на с. Тученица