Мирослав Петров – областен координатор на ПП ГЕРБ – Плевен
Цветомир Руменов Генчев – областен организационен секретар