Генади Динков
общински ръководител
Валентина Вълчанова
общински организационен секретар
Румен Мотовски
член
Георги Данов
член
Марияна Бонджева
член
Христо Кочев
член