Катя Кирилова Димитрова
общински съветник
 
Галина Вълова Георгиева
общински съветник
 
Красимир Петков Петков
общински съветник