СЪОБЩЕНИЕ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРУКТУРА НА ПП ГЕРБ ПЛЕВЕН
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРУКТУРА НА ПП ГЕРБ ПЛЕВЕН,
На основание чл. 9, т. 2 и чл. 20, ал. 1, т .2 от Устава на ПП ГЕРБ, и във връзка с Решение № 99-00-ГИК-031/30.03.2022 г. на ИК на ПП ГЕРБ
СЕ СВИКВА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРУКТУРА НА ПП ГЕРБ, ПЛЕВЕН НА 14 МАЙ 2022 г. ОТ 18.00 ч. В ЗАЛА „ГЕНА ДИМИТРОВА“
СЪБРАНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНО ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет и анализ на общинската структура за периода 2020-до момента.
2. Номинации за членове на общинското ръководство.
3. Номинации за Общински организационен секретар /до три номинации/
4. Номинации за Общински ръководител /до три номинации/
5. Разни
На общинското събрание присъстват членове на общинската структура с редовно платен членски внос.
От ръководството